Скулпторът

Печат
Триплет

Авторът е роден в град на 8000 години - пресечна точка на тракийската, елинската и римската култура, познал златни епохи на духа, дал едни от най-добрите творци на съвременното българско изкуство. Този синтетичен дух на Пловдив е основата, от която тръгва личното творческо и духовно търсене на автора. Двадесетгодишният престой в Италия добавя дълбокото познание на класическото и ренесансово изобразително изкуство.

В своите творби Тома Ненов материализира формата на човешкия дух и дематериализира понятието за човешкото тяло по коренно различен и нов начин. Скулптурите с височина до 3м, разположени в откритото градско пространство, внушават могъществото на човешката същност и припомнят на зрителя изначалната сила на съзнанието. Синтезът на антично и езотерично, на източна и западна културна традиция, създава уникалния творчески стил на автора, стил разбираем за всички и поради това, естествен културен мост между различните страни, култури, народи.