Формата на духовния ум

Печат
Формата на духовния ум.

Авантюрата да се живее на Земята сигурно е едно от най-големите космически забавления. Гигантското противоречие между ДА и НЕ поражда безкрайни комбинации на форми на живот. Предметът на изкуството е представянето на най-важното от живота във форма, идеите и нашите мечти ни могат да намерят израз, идеалът за прекрасното да намери плът.

Пред необятността, всеки артист има само силата да претвори себе си и своите възприятия, защото опорната точка е в неговата психика. Различните нива на изразяване се определят от жизнения опит и придобитата култура. Развитието на характера води до смелостта да се игнорират общоприети понятия. Преосмислянето на съществуващите закони позволява да се предложат други идеи, много по-актуални.

Нашето многомилиардно същество живее върху земята. Еволюира, развива се чрез сблъсъка на различните нива на интелигентност и духовност. Живее в различни географски области и се изразява чрез различни култури. Осмислянето на тяхната същност задълбочава разбирането за различието. Търсенето на общия корен, от къде произлиза това различие и как се изразява в единство, подтикна автора да предприеме една експедиция в дебрите на своята психика. Разбираше, че има познание, което вижда различието като част от единството. Трябваше само да го усвои и приложи на практика.

Съзнателното начало бе регистрирано преди 25 години. Филосовските науки обясняваха как е устроено обществото, но на търсача беше необходима по-дълбока информация за това, което представлява самия той, за това, което изгражда неговата същност. Необходимо му беше да разбере как функционира системата наречена човек! Да обхване и да има нова гледна точка за същността на духа му. Да даде възможност на разума му да се самоопредели какво е той.

Авторът започна да прилага вурху себе си психо-физическата система на йога. Съзнателният труд върху съзнанието, чрез медитация и следване на духовен учител, доведе до промяна. Практиката преобрази по нов начин възприемането на света в течение на времето.

Ние си мислим, че, за да разберем, е достатъчно да сме интелигентни, но зад това, което се вижда, има нещо много по-голямо, трудно уловимо.

Качеството на възприятието зависи от енергитичната основа на самосъзнанието. Йогичната наука класифицира нивото на самосъзнание според мястото, което заема психическата енергия.(Кундалини). Тя се движи свободно в кухината на гръбначния стълб и е като психическа електроцентрала на духовно ниво. Тя реагира на духовните добродетели на индивида и е потенциал за изразяване на по-високи енергитични духовни нива. Свободният му избор е показател за неговото ниво на развитие. Поведението му определя в кой психически център застанава Кундалини. Съществуват седем психо-физични центрове. Според това в кой от тях се намира трайно, съзнанието на индивида се енергизира и реорганизира.

Вследствие на еволюционна промяна, прилагане на йогийски психо-физически техники (крия йога) или други духовни религиозни опитности, умствените блокове, които до тогава са пречели да се изразят високите енергии се елиминират. Кундалини променя своето трайно местожителство. Влиза в следващия по-висок център и променя честотата на работа на този психо-физически център (чакра). Индивидът реагира и мисли с ново качество, възприема съответно по коренно различен начин своя вътрешен, психически мир и външния социален живот.

Авторът премина през тези промени и неговата лична еволюция се отрази на художественото му творчество. През годините светогледът му се промени. Доведе до промяна на изразния му стил.

Във времето, вниманието му постепенно бе привлечено върху енергийното излъчване на един център, подобен на звезда, който доминира с яснота и стабилност. Мощта му държи всичко в хармония. Беше проникнал в принципа на съществуванието на Духовния ум. Започна да изследва неговия профил и структура.

Много време трябваше да измине, за да може авторът да усвои това пространство, да го експлорира и осмисли. Намираше се в една перфектно организирана среда. Всичко, което тук на земята се виждаше разделено и в противоречие, там беше в хармонично единство. Различните форми, които изразяват разнообразни структури на мисълта, бяха с еднакво значение и равноправна стойност. Понятия и форми имаха своето място. Разбираше как Духовният ум е неразделна част от Божествената същност, изпълнител на нейната воля и е пространството, в което живее творението.

Духовният ум има космично и човешко измерение и е инструментът, който ръководи космичните, жизнените и социални функции. Той осъществява връзката между божественото и земното в нашата психика.

Когато авторът се впусна в това приключение преди години, не можеше и да си представи, че ще работи върху тази безгранична тема. Изразните форми, които естествено се наложи да използва, се подредиха по необичаен начин. Естетическата логика, идваща от необятната структура на Духовния Ум, доведе до композиционен ред, в който всички разнородни форми изразяваха различните паралелни психически измерения. Те имаха равноправна естетическа стойност в тази творческа среда. Геометричните форми символизират основните елементи: земя, огън, въздух и вода. Логиката на тяхното подреждане изразяваше йерархичната организацията на мисълта. Силовите полета са представени в момент, когато трасформират енергитично тялото.

Подреждането на естетическите категории по този начин доведоха до яснотата, че Духовният Ум може да бъде представен във форма, независимо, че е енергитично- абстрактно понятие.

Всеки психичен център има своя честота и форма на изява и променя светогледа на човека. Когато се говори за различни индивидуални прояви, всъщност говорим за различното действие на психичните центрове на всеки един от нас. Различното им развитие във времето обяснява разнообразието на нашето социално общество.

Тома Ненов